Vereniging uitvaartvereniging Appelscha

Voorbeeld

Uitvaartvereniging Appelscha

  • slide 1
false
10
10
fade
8
1

 

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter. 
Dhr. S. Oldersma 

Secretaris: 
Mevr. B. Hoeksma 

Penningmeester: 
Dhr. S. Oldersma 


Bestuurleden:
Mevr. G. Kroese

Mevr. J. Vondeling
Dhr. B de Groot 

Dhr. D. de Jong (erelid)

 

Administratie

Mevr. B. Hoeksma


Aula 

Riemsoord 65, 8426 ED Appelscha. Telefoon: 0516-432051

 

Aula beheer 

Mevr. J. Zeilstra. Telefoon: 06-20157000 of 0516-432849

Onze vereniging is opgericht in 1915 en verzorgt begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk, waarbij wij rekening houden met de persoonlijke wensen van onze leden. Vandaag de dag heeft men steeds meer een eigen inbreng en wensen betreffende het afscheid. Bij een overlijden moet heel veel worden geregeld in een vrij kort tijdsbestek. Wij staan u in deze moeilijke dagen bij, wij zijn er immers voor u! Dit alles doen wij in een goede samenwerking met uitvaartverzorging Geerts in Assen.


Laatste wilsbeschikking.

Weten uw nabestaanden hoe u wenst dat uw uitvaart geregeld moet worden?
Veel nabestaanden twijfelen over de wensen van de overlevende.dat hoeft niet. Leg dit vast in een wensenlijst. In uw gele map van de vereniging vindt u boekje met een lijst.

Voor de statuten en huishoudelijk reglement kunt u contact opnemen met het bestuur.

.